X
Đường dây nóng: 9090 (200 đồng/phút) | 18001090 (Miễn phí)

GÓI CƯỚC 4G

Hãy chọn một gói phù hợp với bạn nhất để bắt đầu tham gia vào trải nghiệm công nghệ 4G

KC150

150.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 60GB data tốc độ cao
Soạn: DK KC150 gửi 999

CD

90.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 3,5 GB data tốc độ cao
Soạn: DK CD gửi 999

ED

10.000₫
 • 1 ngày sử dụng
 • 8GB data tốc độ cao
Soạn: DK ED gửi 999

KC120

120.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 45GB data tốc độ cao
Soạn: KC120 gửi 789

KC90

90.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 30GB data tốc độ cao
Soạn: KC90 gửi 789

KF

10.000₫
 • 1 ngày sử dụng
 • 8G data tốc độ cao
Soạn: DK KF gửi 999

MBF30

30.000₫
 • 7 ngày sử dụng
 • 30GB data tốc độ cao
Soạn: DK MBF30 gửi 999

NA90

90.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 15GB data tốc độ cao
Soạn: DK NA90 gửi 789

NA120

120.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 20GB data tốc độ cao
Soạn: DK NA120 gửi 789

NA70

70.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 10GB data tốc độ cao
Soạn: NA70 gửi 789

PT120

120.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 60GB data tốc độ cao
Soạn: DK PT120 gửi 789

PT90

90.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 45GB data tốc độ cao
Soạn: PT90 gửi 789

PT70

70.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 30GB data tốc độ cao
Soạn: PT70 gửi 789

E30

200.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 11 GB data tốc độ cao
Soạn: DKV HD500 gửi 9084

E15

200.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 11 GB data tốc độ cao
Soạn: DKV HD500 gửi 9084

E10

200.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 11 GB data tốc độ cao
Soạn: DKV HD500 gửi 9084

NCT85

200.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 11 GB data tốc độ cao
Soạn: DKV HD500 gửi 9084

MXH100

100.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 30GB data tốc độ cao
Soạn: MXH100 gửi 789

C80F

200.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 11 GB data tốc độ cao
Soạn: DKV HD500 gửi 9084

MXH80

80.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 30GB data tốc độ cao
Soạn: DK MXH80 gửi 999

GÓI CƯỚC ROAMING

Gói cước dành cho người thường đi du lịch ngắn hạn nước ngoài, công tác cần giữ liên lạc để trao đổi thông tin với đối tác tại Việt Nam.

RSD

70.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 600 MB data tốc độ cao
Soạn: DKV MIU gửi 9084

RH1

90.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 1 GB data tốc độ cao
Soạn: DKV MIU90 gửi 9084

GK

70.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 1.6 GB data tốc độ cao
Soạn: DKV M70 gửi 9084

RUD3

90.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 2.1 GB data tốc độ cao
Soạn: DKV M90 gửi 9084

RAS

90.000₫
 • 30 ngày sử dụng
 • 2.1 GB data tốc độ cao
Soạn: DKV M90 gửi 9084

KẾT NỐI 4G, 5G CẦN CHUẨN BỊ GÌ?

Hãy đảm bảo bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để trải nghiệm mạng tốc độ 4G